EN BG RU
Размер на шрифта Отпечатай

Планекс Билд ООД

Планекс Билд ООД
„Планекс Билд” ООД е създадена през 2004 г. и е част от Планекс Холдинг. Компанията е специализирана в инвестирането и строителството на жилищни, обществено-административни и търговски обекти. Основните  дейности на компанията са свързани с проучване и консултации, строителен мениджмънт и комплексно изпълнение на строителството на възложените проекти. Общата цел на компанията е предлагане на пазара на качествена строителна услуга изпълнена в срок,  при фокусиране върху осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
По-значими проекти в сферата на жилищното строителство, реализирани от „Планекс Билд” ООД са: жилищен комплекс ”Belfield Residence”, жилищен комплекс „Mount view Sofia”, жилищен комплекс „Lagera Tulip”, жилищен комплекс „L!VD Apartments”. Неразделна част от визитката на компанията в сферата на търговските и административни сгради са Бизнес Парк Комплекс „София едно” Сгради 4 и 5, Търговски център за спортни стоки „Decathlon”, хипер – маркети от веригата „LIDL”. Дружеството има опит в изпълнението на Обществени поръчки и обекти съгласно изискванията на FIDIC. 
„Планекс Билд” ООД е вписана в Централния професионален регистър към Камарата на строителите в България.
С цел осигуряване на високо равнище на качество, трудова безопасност и минимално вредно въздействие върху околната среда в компанията се поддържа Интегрирана система за управление съгласно изискванията на международните стандарти: ISO 9001:2008 /управление на качеството/, британския стандарт BS OHSAS 18001:2007 /управление на безопасност и здраве при работа/ и ISO 14001:2004 /управление на околната среда/. 
На Дружеството е присъден „зелен” сертификат като признание за ангажираността му към  устойчиво развитие.
Компанията е изградила и въвела в експлоатация „зелена сграда”, сертифицирана със златен сертификат съгласно изискванията на американския стандарт „LEED”.


Управител: Здравко Кардашев
Адрес: София, ул. „Невестина скала” 18, вх. В
Телефон: +359 /2/ 858 10 01
Факс: +359 /2/ 958 10 01
JS-XII_T6_0003c.jpg Корал Резиденс, Варна Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в експлоатация
TIFF_Sundance_3D_day_11.jpg Сънденс Резиденс Град:София Тип:жилищен комплекс Етап:в експлоатация
PP 1.jpg Панорама парк Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в строеж