EN BG RU
Размер на шрифта Отпечатай

Планекс ЕООД

Планекс ЕООД
Планекс ЕООД е най-голямата компания в Планекс Холдинг, специализирана в строителството на бизнес и търговски комплекси, обществени, индустриални и жилищни сгради в цялата страна. Фирмата е основана 1990 г. През последните 10 години развитие Планекс се превръща в лидер на строителния пазар. Създадените дъщерни фирми позволяват на Планекс като Главен изпълнител да гарантира качественото и в срок изпълнение на проектите, независимо от техния мащаб. Фирмата разполага с високо квалифицирани инженери, технически ръководители, икономисти и работници от различни строителни специалности.

Планекс гарантира качеството на извършваните строително-монтажни работи в съответствие с изискванията и очакванията на инвеститори, проектанти, възложители и клиенти, при строго съблюдаване на действащите нормативни изисквания в България, гарантира завършването на всички, изпълнявани от фирмата проекти (обекти) в срок, с тенденция за намаляване броя на рекламациите от клиенти и възложители. Планекс ЕООД е сертифицирана по Евростандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и SA 8000:2008.
Планекс разполага със собствена производствена база за производство на бетонови смески, армировъчни заготовки, окачени и вентилируеми фасади и дограми.

Компанията е носител на множество награди за качествено строителство. Сред тях са четири първи награди в националния конкурс „Сграда на годината” за 2003, 2012 и 2013, както и четири номинации в конкурса за 2005, 2010 и 2012г. Фирмата бе обявена за „Строител на 2007” г. от вестник „Строителство Имоти” и заема Второ място в класацията за жилищни сгради и Трето място за нежилищни сгради за 2009г.  
Планекс ЕООД заема 5-то място сред строителните фирми в класацията Топ 100 на вестник „Капитал” за 2007 г. В класацията Топ 50+ на Камара на строителите в България от 2006 до 2013 на фирмата са присъдени един бронзов, два сребърни и три златни сертификата. Планекс ЕООД е носител на наградите „Златен отвес” за 2004, 2005, 2006, 2008 и 2013 за Варненска област и получава първи места в конкурсите за 2010, 2011 и 2012 за жилищни, търговски сгради и обекти в социалната сфера, образованието и здравеопазването. 
Планекс ЕООД е регистриран в Централния професионален регистър на Камарата на строителите в България от 2007 година.Управител: инж. Христо Димитров
Адрес: Варна 9010, ул. "Димитър Икономов" 21
Телефон: +359 /52/ 388 660
Факс: +359 /52/ 388 670
JS-XII_T6_0003c.jpg Корал Резиденс, Варна Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в строеж
TIFF_Sundance_3D_day_11.jpg Сънденс Резиденс Град:София Тип:жилищен комплекс Етап:в строеж