EN BG RU
Размер на шрифта Отпечатай

Варна трябва да капитализира преимуществата си, за да подобри икономика на града и региона

Варна трябва да капитализира преимуществата си, за да подобри икономика на града и региона

Варна трябва да капитализира преимуществата си, за да подобри икономика на града и региона
Инж. Пламен Андреев, Планекс, участва в „Среща на бизнеса във Варна и региона“

Варна, 7 юни 2018: На 7 юни в Златни пясъци се проведе междусекторната регионална  „Среща на бизнеса във Варна и региона“, в която инж. Пламен Андреев, управител на Планекс, взе участие. В дискусията участваха Иван Портних, кмет на община Варна, Юри Катанов, член на Асоциацията на собствениците на бизнес сградите в България, Петър Ганев, старши изследовател в Институт за пазарна икономика, както и ключови експерти от бизнеса.
Срещата се проведе в две последователни сесии. Основен акцент в първата бе Стратегията и посоката на развитие на Варна. В нея панелистите коментираха теми, свързани със стратегии и политики за развитието на региона, възможностите и перспективите за по-ефективно сътрудничество между бизнеса и общината,  какво може да предложи местната власт на инвеститорите и планове за развитие на региона.
Във втората - Бизнес климатът във Варна, панелистите разгледаха теми, свързани с бизнес средата във Варна и възможностите за привличане на нови инвеститори; повишаване конкурентоспособността на региона чрез иновации; осигуряване на привлекателни условия за живот като развитие на транспортната мрежа, условия за културен и социален живот спрямо все по-завишените изисквания на висококвалифицираните кадри; привличане на нови кадри и подготовката им съобразно изискванията и целите на бизнеса в региона. Като представител на бизнеса във Варна и управител на една от водещите български строително-инвестиционни компании „Планекс“ инж. Пламен Анреев коментира:
Преди 10-15 години регион Варна пропусна възможността да създаде условия за привличане на чуждестранни инвестиции в аутсорсинга и леката промишленост. За да настигнем градове като Пловдив, Стара Загора и Хасково, е добре да капитализираме преимуществата на Варна, част от които са морското пристанище, удобна ж.п. връзка с Европа и богатата на земеделска продукция в Добруджа.“ 
Той добави още, че създаването на местна индустрия би стимулирало развитието на строителния бизнес в региона. Всяка индустрия има нужда от работна ръка, която е консуматор и двигател на увеличено потребление – от храната до новото жилище и бизнес сгради.
Организатори на събитието бяха ICT Media и Капитал Градове, информационната платформа за развитие на местните икономики и на важните градски центрове на България.

JS-XII_T6_0003c.jpg Корал Резиденс, Варна Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в експлоатация
TIFF_Sundance_3D_day_11.jpg Сънденс Резиденс Град:София Тип:жилищен комплекс Етап:в експлоатация
PP 1.jpg Панорама парк Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в строеж