EN BG RU
Размер на шрифта Отпечатай

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за доставка на колективни средства за безопасност, траншейно укрепление и инструменти за арматура

 05/10/2017
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Номер 1 / дата 05.10.2017
Наименование: Доставка на колективни средства за безопасност, траншейно укрепление и инструменти за арматура


Обособена позиция № 1 Наименование: Доставка на колективни средства за безопасност
Количество или обем:
1. Система против запрашаване - 2 бр.
2. Обезопасителен кош за работа на големи височини с обезопасителен парапет - 1 бр.
3. Обезопасителна площадка с предпазен парапет за разтоварване на строителни материали - 2 бр.
4. Предпазна и обезопасителна мрежа при работа на голяма височина - 100 м
5. Вътрешна стойка за парапет и шип + бордова дъска и парапет (комплект за 30 метра дължина) - 30 л.м.
6. Конзолни разширения за козирка от външната страна на скелето (комплект 30 метра дължина) - 30 л.м.
7. Завършваща стойка за парапети към дейности по скатен покрив + предпазен парапет (комплект 30 метра дължина) - 30 л.м.
8. Пешеходен проход за вход/изход от периметъра на сградата - комплект дължина 15 м -2 комплекта Х 15 л.м.
9. Предпазни капачки за арматура срещу нараняване - 2000 бр.

Прогнозна стойност без ДДС: 97 140,00  лева

Обособена позиция № 2 Наименование: Доставка на колективни средства за безопасност за ограждане на опасни зони
Количество или обем
1. Обезопасителен парапет тип пано за монтаж на плоча - размер 1300 х 1100 - 100 бр.  
2. Обезопасителен парапет тип пано за монтаж на плоча - размер 2600 х 1100 -100бр. 
3. Мобилна предпазна ограда лек тип за обезопасяване на изкопи при бързи ремонти - 12бр. Х 1.6м = 19.2л.м

Прогнозна стойност без ДДС: 44 300,00 лева

Обособена позиция № 3 Наименование: Доставка на траншейно укрепление
Количество или обем:
1. Боксово укрепване за обезопасяване и работа в траншейни изкопи - 2 комплекта с размер 3500 х 2400мм 

Прогнозна стойност без ДДС : 42 000,00 лева

Обособена позиция № 4 Наименование: Доставка на инструменти за арматура
Количество или обем:
1. Акумулаторен инструмент за връзване на арматура - 5 бр.
2. Инструмент за връзване на арматура - 5 бр.

Прогнозна стойност без ДДС: 30 000, 00 лева


Пълния текст на поканата, както и всички необходими документи за кандидатстване, може да изтеглите по-долу. 

 
JS-XII_T6_0003c.jpg Корал Резиденс, Варна Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в строеж
TIFF_Sundance_3D_day_11.jpg Сънденс Резиденс Град:София Тип:жилищен комплекс Етап:в експлоатация
PP 1.jpg Панорама парк Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в строеж