EN BG RU
Размер на шрифта Отпечатай

Основите са положени

 30/06/2011 Основите са положени
Бисера Пейчева, мениджър „Управление и експлоатация на собствеността” в Планекс  Инвест ООД пред сп. Фасилитис, юни 2011 г.

Имате над 7 години опит в управлението на жилищни и ваканционни комплекси - какви са спецификите?
Дейността по управление на имоти на Пи Ел Ейч Инвест има 10-годишна история - през 2001 г. строителната компания Планекс организира поддръжката на първия комплекс от затворен тип във Варна – „Панорама“. Дейността се разраства и през 2004 г. се обособява в самостоятелна фирма - Пи Ел Ейч Инвест ООД. Към момента управляваме близо 135 000 кв.м по Черноморието и в София – основно градски и ваканционни комплекси и малки бизнес центрове. Специфичното при жилищните комплекси е, че обслужваме голям брой собственици на имоти и правилата, които регулират ползването на общите части, следва да осигурят комфортна среда на обитаване.

Какви са основните проблеми, с които се сблъсквате при управлението на жилищни сгради?
Всички знаем старата българска приказка „моят дом е моята крепост“. Обитателите на жилищни комплекси нерядко следват тази философия и не се съобразяват със съседите си. Сериозен проблем все още е събираемостта на месечните вноски, но също и безразборното паркиране, изхвърлянето на отпадъци в канализацията, набирането на средства за ремонти, шумът. Твърдо следим спазването на реда и опазването на общите части чрез процедура за санкции, одобрена от Общите събрания. Процесът е дълъг, но ние сме оптимисти, защото виждаме положителните резултати.

Какво представляват ежедневните практики на компанията?
Всяка поддържана от нас сграда има свой фасилити мениджър, който познава отблизо комплекса, събира плащанията, организира плановите ремонти, реагира при аварийни ситуации, контролира подизпълнителите, организира Общи събрания, представлява етажната собственост пред различни институции и служби, води отчет пред собствениците. Обръщаме сериозно внимание на профилактиката на различните системи и съоръжения, за да намалим разходите за ремонти. Използваме наложени във времето процедури за проверка на качеството на работа, отстраняване на аварии и технически неизправности, графици за профилактика и ремонти. Това улеснява комуникацията със собствениците и ни помага за ефективното управление на сградите. Основната ни цел е да изграждаме трайни връзки с клиентите. Проучванията, които правим всяка година, показват растяща удовлетвореност от нашата работа. Активно разширяваме спектъра на предлаганите услуги - развихме направление за абонаментно почистване и ремонти на домовете, предлагаме заплащане на индивидуални сметки и данъци, както и възможности за почивки в поддържани от нас ваканционни комплекси. Обмисляме да предложим и пазаруване, организиране на екскурзии за чуждестранните ни клиенти, анимации и други.

Смятате ли, че ФМ услугите ще намерят по-широк пазар сред собствениците или професионалното управление ще остане лукс?
Очаквам ФМ услугите да стават все по-търсени. Напоследък отбелязваме повишен интерес от страна на собственици в стари сгради към възлагането на управлението на общите части на външна фирма. Хората нямат време и желание да плащат тока на стълбището и асансьора, да наемат чистач, да се разправят с намръщени съседи, да събират такси. Стъпка по стъпка професионалният домоуправител ще намери своето място и функции в етажната собственост.

Има ли потенциал за развитие на ФМ услуги в държавни и общински институции?
На първо място трябва да се осъзнае нуждата от ФМ услуги в публичните сгради. Комплексният подход по поддръжка на различните инсталации и съоръжения в отделните сгради би спестило значително количество средства. Основната функция на ФМ услугите и професионалното управление на сградния фонд е точно тази – ефективност, добавяне на стойност, удължаване на жизнения цикъл на сградата, контрол и спестяване както на текущи разходи, така и на разходи по непредвидени ремонти.

Какво е мнението ви за очакваните промени в ЗЕС?
Регистърът на професионалните домоуправители ще легитимира специалистите и ще попречи на хора без знания да предлагат некачествени услуги. Опростяването на процедурата ще облекчи свикването на Общи събрания, но едва ли ще реши проблема с присъствието. Смятам, обаче, че е важно да се унифицира начинът за гласуване, за да няма обърквания. Трябва да се обърне внимание и на глобите при неизпълнение на задълженията на собствениците - няма ясен регламент, заложените санкции са ниски и хората „заобикалят” правилата. Важно е преди всичко гражданите да се запознаят със закона. Смятам, че трябва да се предвиди по-
широка разяснителна кампания след приемането на промените.

Какви са очакванията Ви за развитието на бранша през следващите няколко години?
Основите са положени - има закон, професията е включена в националния класификатор, навлизат и съответните специалности в университетите. Важно е да се обърне повече внимание и на средното професионално образование, защото са необходими способни техници във всички сфери. Потенциални потребители на ФМ услугите са собствениците в жилищни и бизнес сгради, търговски центрове, логистични паркове, частният и публичният сектор. Осъзнатата нужда от професионално управление и аутсорсинг на тази дейност в ръцете на специализирани компании ще повиши качеството на обслужване от страна на доставчиците на ФМ услуги и състоянието на сградния фонд в страната.


www.PLHome.net
Сайтът информира за всички предлагани от Планекс Инвест дейности в сферата на управлението и поддръжката на сгради. Той е полезен за инвеститори, съседи, домоуправители.

Бисера Пейчева е мениджър „Управление и експлоатация на собствеността” в Планекс Инвест ООД. Завършила е Икономически университет – Варна, специалности „Маркетинг” и „Управление на продажбите”. От 7 години работи в сферата на ФМ, като развива изцяло дейността в Планекс Инвест. В момента Бисера управлява персонал от 95 души и организира поддръжката на сгради със 135 000 кв.м РЗП.
JS-XII_T6_0003c.jpg Корал Резиденс, Варна Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в експлоатация
TIFF_Sundance_3D_day_11.jpg Сънденс Резиденс Град:София Тип:жилищен комплекс Етап:в експлоатация
PP 1.jpg Панорама парк Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в строеж