EN BG RU
Размер на шрифта Отпечатай

Общината няма достатъчен финансов ресурс за големи инвестиции

 13/07/2009
Пламен Андреев, управител на Планекс Холдинг, пред в. Строителство Градът, специално приложение за Община Варна


Инж. Андреев отговори на въпросите на „Строителство Градът“ с уговорката, че отговаря от свое лично име и не желае мнението му да се свързва с неговите фирмени и обществени ангажименти.

Г-н Андреев, каква е ситуацията на строителния пазар във Варна в момента?
Лоша. Големите външни и местни инвеститори замразиха новите си проекти, а започнатите редуцираха с намаляване на обема. Обществените общински поръчки са малко и с несъществено значение за високото строителство, а държавните поръчки са „поръчкови” – за определени фирми, което личи от конкурсните и тръжни условия и от референтните листи на спечелилите конкурсите. Не на последно място, определено смятам, че „вземането” на големи държавни поръчки става по политическа линия. Не може някои фирми в България да получават всички основни поръчки и това да е нормално. Де факто, „на книга” съм сигурен, че всичко е законосъобразно и че „корупция” – няма. Средата се влошава и от нелоялната конкуренция и спекулативния фактор.
За справка, който желае може да изчете конкурсите за обществени поръчки и да намери интересни странности в изискванията към кандидатите. Например: „Кандидатът да има ръст на изпълнен обем за последните три години – три пъти, да има новопридобити дълготрайни материални активи за 2008г. минимун 1.000.000 лв.” Т.е. ако имам ДМА за 50 млн.лв., това, че през 2008г. не съм придобил такива за минимум 1 млн., ме декласира. Нямам думи. И ние работим в такава среда.
А на имотния?
Зле, с ясна тенденция да става още по-зле. За градските имоти – жилища, офиси, търговски площи, вече дори намалените цени до разумни нива, не са условие за сключване на сделка. В сегмента на имотите със средно или по-ниско качество ситуацията ще се влошава още повече, поради излизане на пазара на ипотекирани имоти с необслужвани кредити. При морските ваканционни апартаменти все още има „лъч светлина” благодарение на руските купувачи, но пък визовите проблеми и скъпите визи, влияят много негативно на този пазар. Ако нещата не се променят, скоро и той ще блокира.
Кои сегменти от строителството са най-засегнати от кризата и какво отражение оказват върху пазара?
Всички, може би с изключение на инфраструктурното строителство в известна степен. Аз даже не го смятам за строителство, защото то е много по-различно от останалото. Много засегнати са и всички дейности, свързани със строителството – доставчици на материали и съоръжения, производители на строителни смеси и материали, специализирани фирми, транспортна и строителна механизация и т.н.
Как преценявате инвестиционния климат в общината?
За какъв климат да говорим, когато няма инвеститори. Самата Община също няма достатъчен финансов ресурс за големи инвестиции. Криза е и това е факт. Аз съм сигурен, че ако се появи едър инвеститор, Общината ще направи всичко, за да го обслужи.
Смятате ли, че нормативната и административна среда в момента благоприятстват привличането на инвестиции и какви конкретни мерки може да вземе общината? Необходима ли е и държавна подкрепа и в какво?
Кризата удари много браншове, но единственият, който създава капитал (във вид на сграден фонд) е строителният. Държавата можеше да насочи средства към общините за целево финансиране на обекти на образованието и здравеопазването, а не само в инфраструктурата. Фирмите занимаващи се с високо строителство нямат работа, а всички общини имат нужда от детски градини, реконструкция на училища, хосписи и т.н. Освен това държавата и общините можеха да получават нови сгради на ниска цена. За съжаление, това не стана, а и парите от излишъка изчезнаха в други посоки.
Във Варна ще има Съдебна палата за 130 млн.лв., което се равнява на 65 детски градини, с реализацията на които можеха да се ангажират не една, а 65 строителни фирми от Варна. А тази една, която спечели конкурса за Съдебната палата е от Трявна и в референтната си листа няма строителство на нова сграда. За какво говорим? Сигурно и Съдебната палата е необходима, но това ли е най-важното сега?
Приемането на Общия устройствен план според Вас ще окаже ли влияние върху имотния пазар и в какъв аспект?
Вие можете ли да отговорите на този въпрос? Аз – не. По-добре да има план, отколкото да няма, а той какво влияние ще има – времето ще покаже. Дано да не продължава процесът на „погрозняване” на хубавия ни град с некадърни проекти и търговски подход в „храма на архитектурата” – вижте „Варна тауър”, това което се вижда срещу Общината и т.н. Това е мое лично мнение.
Кои сегменти от строителния и имотния пазар във Варна са с потенциал за развитие и при какви условия?
Изнасянето на жилищните зони извън централната част на града, „зеленото строителство”..., но за съжаление масовият манталитет, липсата на удобен и бърз обществен транспорт, образователна и здравна инфраструктура ще отложат това далеч във времето.

JS-XII_T6_0003c.jpg Корал Резиденс, Варна Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в експлоатация
TIFF_Sundance_3D_day_11.jpg Сънденс Резиденс Град:София Тип:жилищен комплекс Етап:в експлоатация
PP 1.jpg Панорама парк Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в строеж