EN BG RU
Размер на шрифта Отпечатай

Забелязва се спад, особено в жилищното строителство

 14/11/2008 Забелязва се спад, особено в жилищното строителство

Инж. Христо Димитров, управител на „Планекс” ООД пред вестник "Кеш", бр. 46 (808) от 14 ноември 2008 г.

С 30% се е увеличил строителният продукт през последната година

Икономическите промени през последните месеци в световен мащаб вече оказват влияние в строителния бранш. Спецификата на този сектор обаче предполага, че в момента фирмите изпълняват проекти, които са планирани и бюджетирани на един по-предишен етап. Отражение ще има в процесите на договаряне и планираните обеми за следващата година. Забелязва се спад през второто полугодие на 2008 г., особено в жилищното строителство, което е свързано с променената нагласа на клиентите за инвестиции, както и покачването на лихвите за жилищните кредити.
Увеличението на строителния продукт за последните 12 месеца е 30%. Цените на материалите са се увеличили с около 12% по наши данни и безспорно имат отражение върху стойността на крайния продукт, но то не е толкова голямо, колкото промяната в цените на механизацията и труда. Ефект от икономическите сътресения в световната икономика ще има и в България. Има мнения, че те няма да бъдат толкова осезаеми. Един бъдещ период от шест месеца е прекалено кратък за прогнози в строителното производство. Обекти с вложени над 50% инвестиции ще бъдат завършени, а други е възможно да бъдат замразени. Предвиждам свиване на обема на изпълнявани строително-монтажни работи. Това ще насочи строителните фирми към координация, по-добро партньорство и сътрудничество в браншовите организации. Очаква се процес на съвместна работа с партньори от съседните на България страни – Румъния и Турция в инфраструктурни проекти, инициирани и финансирани от държавни институции и Европейския съюз, както и по проекти, свързани с опазването на околната среда – пречиствателни станции, заводи за третиране на битови отпадъци и други.

JS-XII_T6_0003c.jpg Корал Резиденс, Варна Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в експлоатация
TIFF_Sundance_3D_day_11.jpg Сънденс Резиденс Град:София Тип:жилищен комплекс Етап:в експлоатация
PP 1.jpg Панорама парк Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в строеж